Szukaj

Zwroty i reklamacje

Poniżej umieściliśmy instrukcję odnośnie zwrotów i reklamacji, w tym również, jak nadać paczkę zwrotną. Prosimy, zapoznaj się z poniższymi punktami. W ten sposób proces zwrotu bądź reklamacji przebiegnie sprawniej dla obu stron. Formularz zwrotu w postaci pdf znajduje się na dole strony. Na końcu tej strony znajduje się "Pouczenie o odstąpieniu od umowy". Prosimy o zapoznanie się z jego treścią, przed ewentualnym zwrotem towaru. Akceptacja tego pouczenia podczas procesu zwrotu jest obowiązkowa i równa się z jego zapoznaniem.


Krok pierwszy

Wypełnij jak najdokładniej znajdujący się w paczce formularz do zwrotów i reklamacji. Jest on umieszczony razem z dowodem zakupu. Pamiętaj o poprawnym numerze zamówienia. W ten sposób będzie nam łatwiej odnaleźć wszelkie Twoje dane oraz dane zamówienia, bez konieczności podawania ich w dokumencie.


Krok drugi

Zapakuj produkty które chcesz zwrócić/reklamować wraz z wypełnionym formularzem. Najlepiej by było gdybyś skorzystał z kartonu w którym były dostarczone produkty.


Krok trzeci

Zerwij etykietę kurierską która służyła do dostarczenia produktu i nadaj paczkę w najbliższym punkcie Poczty Polskiej


KOSZT ZA PRZESYŁKĘ ZWROTNĄ PONOSI NADAWCA (czyt. Klient)

SKLEP ZWRACA TYLKO KWOTĘ ZA PRZESYŁKĘ SŁUŻĄCĄ DO DOSTAWY DO KLIENTA KTÓRA WYNOSI RÓWNOWARTOŚĆ NAJTAŃSZEJ MOŻLIWEJ DOSTAWY


Krok czwarty

Po otrzymaniu przesyłki oraz weryfikacji wszystkich danych oraz towaru, zwrócimy kwotę za produkty oraz wysyłkę najszybciej jak będzie to możliweUwagi

1. Czas na nadanie przesyłki od momentu odebrania w celu zrobienia zwrotu, wynosi 14 dni

2. Towar zawracany nie może nosić śladów użytkowania, nie wolno również odrywać żadnych metek fabrycznych

3. Przesyłka musi być zapakowana jak najdokładniej razem z formularzem zwrotu. Nie ponosimy odpowiedzialności za źle zapakowane przesyłki od Klientów. Gdy przesyłka jest źle zapakowana, istnieje ryzyko niedostarczenia jej na magazyn zwrotny przez kuriera.

3. W momencie zwrotu do kwoty zwracanej za produkty zostanie doliczona kwota za przesyłkę z najtańszej możliwej opcji.
Przykład: Klient zamawia 2 koszule i wybiera najdroższą opcje kuriera. Zwraca 1 szt. W tym momencie sklep oddaje (zgodnie z formą płatności wybranej przy zakupie) kwotę za jedną koszulę zwracaną oraz za najtańszą formę dostawy.

4. Klient ponosi koszt nadania przesyłki zwracanej do magazynu. Możliwa jest tu oczywiście opcja nadania paczki przez Pocztę Polską.

5. Jeśli towar jest źle zabezpieczony oraz ulegnie uszkodzeniu, bądź został uszkodzony przed zwrotem, kwota zwracana za zamówienie zostanie pomniejszona o koszty przywrócenia towaru do stanu sprzed wysyłki.Adres magazynu do zwrotów

Nadając paczkę przez Pocztę Polską, prosimy o podanie następującego adresu (nie dotyczy to klientów dla których generujemy list przewozowy)

Centrum mody - Nadarzyn

Al. Katowicka 51 lok. 246

05-830 NadarzynW razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt.


Pozdrawiamy,

zespół Konsul sp. z o.o.


Formularz zwrotu w postaci pdf znajduje się tutaj

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo do odstąpienia od umowy
w sklepie internetowym www.konsul.co1. Każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, a także w momencie w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w chwili w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Pozostałe przypadki, w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zostały opisane w Regulaminie Sklepu internetowego.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. Sławomira Pieńkowskiego prowadzącą/ego działalność gospodarczą pod firmą KONSUL Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie przy Al. Katowicka 62, kod pocztowy 05-830, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112355, NIP: 1230977466, REGON: 01532327200000, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:
w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy tj.: ul. Aleja Katowicka 51 lok. 246 (Centrum mody), 05-830 Nadarzyn

lub drogą elektroniczną na adres: sklep@konsul.co

4. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który znajduje się w zakładce "Zwroty i reklamacje" w postaci pliku PDF pod nazwą "Formularz zwrotu". Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.
5. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.Skutki odstąpienia od umowy


1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego.
2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym).

4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
5. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
6. Klient proszony jest o zwrot Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu internetowego tj. Aleja Katowicka 51 lok. 246 (Centrum Mody), 05-830 Nadarzyn
7. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt